(Tất cả 20 Thiết bị đo chính xác)

Thước đo độ bám dính

(Xem tất cả)
Giá bán:3.300.000 
Giá bán:3.600.000 

Máy đo độ dày lớp phủ

(Xem tất cả)

Máy đo lực

(Xem tất cả)

Máy đo độ dầy vật liệu

(Xem tất cả)
Giá bán:4.900.000 

Máy đo độ rung

(Xem tất cả)
Giá bán:5.400.000 
Giá bán:4.700.000 
Giá bán:3.000.000 
Giá bán:3.700.000 

Máy đo độ bóng - nhám

(Xem tất cả)
Giá bán:22.000.000 
Giá bán:7.800.000 
Giá bán:8.800.000 
Giá bán:4.400.000 

Máy đo tốc độ vòng quay

(Xem tất cả)
Giá bán:1.760.000 

Xem thêm