(Tất cả 2 Mô hình giải phẫu)

Calu chuyên phân phối mô hình giải phẫu người, động vật, thực vật, mô hình thực hành đào tạo sơ cấp cứu, điều dưỡng y tế. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Xem thêm