(Tất cả 0 Tủ lạnh âm sâu)

Tủ lạnh âm sâu là những dòng tủ cấp đông âm sâu -70, -75, -80 độ C và thường được sử dụng để bảo quản các mẫu bệnh phẩm, mẫu vaccine.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Xem thêm