(Tất cả 6 Kính hiển vi học sinh)

Xếp theo:
  • Nổi bật
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp

Calu chuyên phân phối kính hiển vi học sinh, bao gồm kính hiển vi 1 mắt, 2 mắt, kính hiển vi kết nối máy vi tính với độ phóng đại từ 4x đến 1000x và 1600x.

Giá bán:1.650.000 
Giá bán:1.500.000 
Giá bán:1.800.000 
Giá bán:3.900.000 
Giá bán:2.600.000 
Giá bán:1.000.000 

Xem thêm