(Tất cả 99 Kính hiển vi)

Kính hiển vi soi nổi

(Xem tất cả)
Giá bán:38.000.000 
Giá bán:6.500.000 
Giá bán:10.000.000 
Giá bán:6.400.000 
Giá bán:3.900.000 
Giá bán:4.000.000 
Giá bán:6.000.000 
Giá bán:4.000.000 

Kính hiển vi điện tử kỹ thuật số

(Xem tất cả)
Giá bán:3.200.000 
Giá bán:3.400.000 
Giá bán:5.000.000 
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:7.000.000 
Giá bán:9.000.000 

Kính hiển vi kết nối màn hình

(Xem tất cả)
Giá bán:3.200.000 
Giá bán:5.000.000 
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:15.000.000 
Giá bán:9.000.000 

Kính hiển vi kết nối máy tính

(Xem tất cả)
Giá bán:3.200.000 
Giá bán:5.000.000 
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:7.000.000 
Giá bán:15.000.000 

Kính hiển vi Dino-lite

(Xem tất cả)
Giá bán:2.000.000 
Giá bán:3.800.000 
Giá bán:1.500.000 
Giá bán:6.000.000 
Giá bán:7.000.000 

Camera kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:3.500.000 

Bóng đèn led kính hiển vi

(Xem tất cả)
Giá bán:1.150.000 
Giá bán:650.000 
Giá bán:5.400.000 
Giá bán:65.000 
Giá bán:65.000 
Giá bán:150.000 
Giá bán:990.000 
Giá bán:500.000 

Kính hiển vi học sinh

(Xem tất cả)
Giá bán:1.650.000 
Giá bán:2.600.000 
Giá bán:3.900.000 
Giá bán:1.500.000 
Giá bán:1.000.000 
Giá bán:1.800.000 

Kính hiển vi bao gồm các dòng kính hiển vi điện tử kỹ thuật số có kết nối màn hình LCD, kính hiển vi CCD, kính hiển vi soi nổi soi linh kiện điện tử và kính hiển vi sinh học một mắt, hai mắt hoặc ba mắt. Các dòng kính hiển vi này là những thiết bị quang học có khả năng kết nối máy vi tính, được sử dụng để phóng đại những chi tiết và những vật rất nhỏ, những vi sinh vật hay tế bào để quan sát, phân tích chúng một cách dễ dàng.

Xem thêm