(Tất cả 2 Thùng đựng vacxin)

Xếp theo:
  • Nổi bật
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp

Thùng đựng vacxin là những dụng cụ, bình và hộp bảo quản lạnh, tích lạnh được sử dụng để bảo quản vaccine, mẫu thí nghiệm, mẫu máu, mẫu bệnh phẩm, issulin, …

Xem thêm