(Tất cả 4 Máy lắc)

Xếp theo:
  • Nổi bật
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp

Calu chuyên phân phối các loại máy lắc thí nghiệm, bao gồm máy lắc ngang, máy lắc tròn, máy lắc sàng rây, máy lắc gia nhiệt, máy lắc ổn nhiệt, … Có bảo hành.

Giá bán:17.200.000 
Giá bán:4.500.000 
Giá bán:4.100.000 
Giá bán:2.500.000 

Xem thêm