(Tất cả 18 Thiết bị thí nghiệm)

Máy cất đạm

(Xem tất cả)

Máy chiết rót

(Xem tất cả)

Máy dập mẫu vi sinh

(Xem tất cả)

Máy khuấy

(Xem tất cả)
Giá bán:6.100.000 
Giá bán:5.600.000 
Giá bán:45.000.000 

Máy lắc

(Xem tất cả)
Giá bán:4.100.000 
Giá bán:4.500.000 
Giá bán:2.500.000 
Giá bán:17.200.000 

Máy ly tâm

(Xem tất cả)
Giá bán:5.500.000 

Máy nghiền mẫu

(Xem tất cả)

Xem thêm